Þórdís Helgadóttir: Tučňáci a zoubky & Želinský, Pekárková, Kramár: Viacrozmerná poézia
–ČeskoÞórdís Helgadóttir 
Básnířka, prozaička, dramatička, narozena 1981 v Reykjavíku. Vystudovala filozofii, tvůrčí psaní a redakční práci na Islandské univerzitě a na vysokých školách v New Jersey a Bologni. Spolu s ženskou básnickou skupinou Svikaskáld/Impostor Poets vydala tři sbírky poezie (2017, 2018 a 2019). Její první samostatnou knihou byla sbírka povídek Keisaramörgæsir (2018, Tučňáci císařští), oceňovaná pro mimořádně hravou imaginaci. Velkou inspirací jsou pro ni vlastní děti a jejich dospívání, v básnické knížce Tanntaka (2021, Prořezávání zubů) pojednává duchovní a duševní zrání člověka. 
&
Želinský, Pekárková, Kramar
Dominik Želinský sa narodil 15. februára 1993 v Bratislave. Debutoval v roku 2010 zbierkou Čokoľvek iné.
V roku 2016 bol finalistom súťaže Básne. Jeho básne, recenzie a literárne kritiky vyšli v rôznych slovenských a českých peridoikách a boli preložené do poľštiny a maďarčiny. Odborne sa venuje sociológii, doktorát získal na univerzite v Edinburghu. Pôsobí na katedre komunikácií  Kodaňskej univerzity a ako vedecký pracovník sociologického ústavu SAV. V roku 2021 mu vyšla zbierka básní Teórie osobnosti. V nej so špecifickým nadhľadom komentuje a glosuje celé spektrum postáv, spoločenských a politických fenoménov či literárnych trendov.
Ivona Pekárková sa narodila 13. septembra 1988 v Revúcej. Básnické texty publikovala vo viacerých literárnych časopisoch na Slovensku i v Česku. V roku 2013 vyhrala prestížnu literárnu súťaž Básne a reprezentovala Slovensko na medzinárodnom poetickom turnaji v Sarajeve, kde získala cenu publika. Spolu s manželom Vladom Šimekom napísala básnickú zbierku Manželská poézia, v ktorej nemilosrdne ironickým nadhľadom glosujú bežné problémy manželského súžitia. V roku 2019 jej vyšla zbierka básní Lepšia verzia seba, ktorú nominovali na národnú cenu poézie Zlatá vlna 2020. Jej básne sa dotýkajú tém od medziľudských vzťahov cez populárnu kultúru a konzum až po literárnu kritiku.
Richard L. Kramár je výrazným hlasom mladej slovenskej literatúry. Ide o mimoriadne aktuálny prístup ku skúmaniu seba a okolitého sveta v súčasnej poézii, o experimentálnejšiu introspekciu a hĺbkový ponor prostredníctvom pôsobivej práce s minimalistickým jazykom. Debut Úchopový inštinkt (2021) je básnickou mapou identity v pohybe, ktorý do slovenskej poézie prináša jazykovo vybrúsenú a obsahovo originálnu poéziu.
&
Večerem provází ...